Kan ik flucloxacilline gebruiken in combinatie met alcohol?

Bij het gebruik van het medicijn flucloxacilline gelden er geen beperkingen met betrekking tot de inname van alcohol. Er zijn verschillende antibiotica, waarbij het drinken van alcohol wordt afgeraden, omdat er sprake kan zijn van het verminderen van de werking of het versterken van de bijwerkingen. Bij flucloxacilline heeft alcohol echter geen invloed op de werking van het medicijn, zodat het niet expliciet wordt afgeraden om alcohol te drinken.

Alcohol heeft als zodanig dus geen invloed op flucloxacilline of floxapen, maar indien het medicijn via een infuus wordt gegeven, dan wordt wel afgeraden om alcohol te drinken. Hoewel alcohol geen directe invloed heeft op het medicijn kan de patiënt die aan het infuus ligt wel te maken krijgen met een verstoorde vochtbalans als er grote hoeveelheden alcohol worden ingenomen. Er kan dan vocht in delen van het lichaam worden onttrokken waar dat niet wenselijk is.

Overigens staat in de bijsluiter van het geneesmiddel flucloxacilline vermeld dat er geen sprake is van een verstoorde werking van het medicijn als er alcohol wordt genomen. Naast dat er voor alcohol bij reguliere inname via capsules geen restricties gelden is dat evenmin het geval met betrekking tot autorijden. Ook gelden er ten aanzien van het eten geen specifieke beperkingen.