Wat zijn de bijwerkingen van flucloxacilline?

Net als andere medicijnen kan ook het gebruik van flucloxacilline bijwerkingen tot gevolg hebben. De bijwerkingen die kunnen ontstaan, kunnen worden onderscheiden in zeldzame bijwerking en zeer zeldzame bijwerkingen. Misselijkheid en braken worden net als huiduitslag en jeuk tot de bijwerkingen gerekend, die bij het gebruik van flucloxacilline zelden voorkomen.

Het komt zeer zelden voor bij patiënten die het geneesmiddel gebruiken, dat er een allergie ontstaat, die gepaard gaat met jeuk en huiduitslag. Maag- en darmklachten komen ook zeer zelden voor en dat geldt eveneens voor ernstige vormen van diarree of darmontsteking. Mensen met de ziekte van Crohn of met colitis ulcerosa kunnen een grotere kans hebben op de bijwerking in de vorm van ernstige diarree of darmontsteking bij gebruik van het medicijn flucloxacilline.

Zeer zelden zal een leveraandoening als bijwerking geconstateerd worden net als een allergie die met ernstige benauwdheid gepaard gaat en waarbij er sprake is van een zwelling van de mond, keel of strottenhoofd. Een andere zeer zeldzame bijwerking is een bloedafwijking, waarbij er een tekort aan witte bloedlichamen is. Het is raadzaam om bij ineens opkomende koorts die gepaard gaat met neusbloedingen of blaasjes in de mond contact op te nemen met de arts.